Alla texter och ackord

Alla texter med ackord till CD skivorna finns nu att läsa dels på en bild, men också som en PDF fil , under fliken “Text & ackord”.

PDF filen öppnas om man klickar på textbilden. Det finns också en stor PDF fil att öppna med samtliga texter för var och en av skivorna. Tog en stund att gräva fram samt snygga till texterna och lägga ackorden på rätt ställe! Det kan skilja lite mellan texterna och själva inspelningen.